Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod


OZNAM

Tlačiť

OZNAM platný od 13.08.2020 

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zo dňa 12.8.2020 Zariadenie pre seniorov so sídlom Sídlisko 1. mája č. 73, Vranov nad Topľou 

prijalo opatrenia

1. Zákaz návštev.

2. Dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia.

 Z dôvodu zvýšeného epidemiologického rizika a  z dôvodu  zabezpečenia   ochrany  zdravia prijímateľov a zamestnancov ZpS Vranov nad Topľou sa obmedzujú vychádzky prijímateľov sociálnych služieb na nevyhnutné prípady.

Opatrenia sa budú priebežne upravovať a aktualizovať.

Všetko čo nie je uvedené v opatreniach je možné riešiť individuálne.  

Krízový plán 

Silvester 31.12.2019

Tlačiť

DSC 0081

Ani sme sa nenazdali a rok s rokom si podali ruky a preto aj my v ZpS vo Vranove nad Topľou sme sa so starým rokom pekne rozlúčili ako sa patrí. V tento silvestrovský večer dňa 31.12.2019 vo veselej nálade a dobrým jedlom sme oslávili ukončenie roka.
Kto zavítal na silvestrovskú oslavu, ľutovať určite nemusel. Večer si seniori zariadenia spríjemnili spoločným zaspievaním piesní a zaspomínali si na priebeh starého roka ako ho prežili. Veselé podujatie bolo nepochybne obohatením a spríjemnením každodenného života prijímateľov zariadenia pre seniorov.

 
Stránka 1 z 9

Fotogaléria