Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Základné informácie o rozpočte a jeho čerpaní

Čerpanie rozpočtu

Tlačiť

Rozpočet výdavkov je krytý tromi hlavnými typmi príjmových zdrojov.
Prvým z nich je dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá predstavuje doteraz fixnú čiastku 10,52 € na deň a miesto.
Druhým príjmovým zdrojom je úhrada od klientov, ktorým sa sociálna služba poskytuje. Ich výška je vyrátavaná na základe aktuálne platného VZN Mesta Vranov nad Topľou.
A tretím variabilným zdrojom je dotácia od zriaďovateľa Zariadenia pre seniorov, t.j. od mesta Vranov nad Topľou, ktorý na rok 2017 poskytol zariadeniu zatiaľ 30 000 €.
Zariadenie pre seniorov malo na rok 2017 schválený rozpočet bežných výdavkov, po jednej úprave, vo výške 880 600 €.
Najväčšiu rozpočtovú skupinu výdavkov predstavujú mzdy a odvody, ktoré tvoria približne 2/3 z celkových výdavkov.

 

Kontakt

Adresa:
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
09301 Vranov nad Topľou
Telefón:
Riaditeľ
0917379271
riaditel@zpsvranov.sk
Hospodárka-asistentka riaditeľa-archivárka
0574423538
hospodarka@zpsvranov.sk
Úsek odborných činností-zástupca riaditeľa
0574423538
0919218233-vedúca
opatrovatelky@zpsvranov.sk
Oddelenie opatrovateľských činností
0919218232
opatrovatelky@zpsvranov.sk
Oddelenie sociálnej práce
0919218231
socialny@zpsvranov.sk
Úsek vnútornej prevádzky
0574423538
prevadzka@zpsvranov.sk
Úsek stravovací
0574423538
stravovanie@zpsvranov.sk
Ekonóm-účtovník-personalista
0574423538
uctovnicka@zpsvranov.sk
 
MESTO – MESTSKÝ ÚRAD
www.vranov.sk