Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zverejnené zmluvy 2012

Tlačiť

  

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
 Právno poradenská činnosť JuDr. Ing. Ján Plenta Vranov nad Topľou  Právno poradenská činnosť  31.12.2012 31.12.2012 
Zmluva o dodávke elektriny Magna Dodávka elektrickej energie - 20.12.2012  27.12.2012 
 Zmluva o poskytovaní služieb Datalan Bratislava  Zmluva o poskytovaní služieb   - 10.12.2012   10.12.2012
 Rekonštrukcia suterénnych priestorov STELL s.r.o.    Rekonštrukcia suterénnych priestorov  -  5.12.2012  5.12.2012

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Crystal Comfort s.r.o. Vranov n.T. 

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  - 1.12.2012   1.12.2012
 Zmluva Allianz Allianz SP Bratislava  Komplexné poistenie   29.10.2012  29.10.2012 
Zmluva o dielo  F. Venceľ stolárstvo Vranov Zhotovenie,dodávka, montáž kuchynských liniek - 05.10.2012  05.10.2012 
Darovacia zmluva Hartman RICO, spol. s r.o.
Bratislava
Poskytnutie daru - tlakomer - 03.10.2012 03.10.2012
 Rámcová zmluva o dielo  Ing. Martin Maťaš - IT model  Údržba kancel. techniky a počítačovej siete - 28.09.2012  28.09.2012 
DAROVACIA ZMLUVA OK/VT05/ 28/8/2012 V a V servis s.r.o.
 Prešov
IČO: 42234476
Zmluva o peňažnom dare 28.09.2012  28.09.2012 
Zmluva o podmienkach spolupráce č.OK-VT5E/3-28-08.12 V a V Servis, s.r.o.
Prešov
IČO: 36781878
Zmluva o podmienkach spolupráce - 28.07.2012 28.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743089ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743087ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743086ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743084ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743083ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743081ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743080ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743067ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743066ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743065ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743064ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743063ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743062ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743061ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743060ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743059ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743058ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 01.07.2012
Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 368573 Východoslovenská energetika.s.
IČO: 36211222
Ukončenie odberu energie - 27.06.2012 01.07.2012
Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348063 Východoslovenská energetika.s.
IČO: 36211222
Ukončenie odberu energie - 27.06.2012 01.07.2012
Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348089 Východoslovenská energetika.s.
IČO: 36211222
Ukončenie odberu energie - 27.06.2012 01.07.2012
Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 356633 Východoslovenská energetika.s.
IČO: 36211222
Ukončenie odberu energie - 27.06.2012 01.07.2012
Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348031 Východoslovenská energetika.s.
IČO: 36211222
Ukončenie odberu energie - 27.06.2012 01.07.2012
Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348119 Východoslovenská energetika.s.
IČO: 36211222
Ukončenie odberu energie - 27.06.2012 01.07.2012
Zmluva o ukončení odberu energie na odbernom mieste 348132 Východoslovenská energetika.s.
IČO: 36211222
Ukončenie odberu energie - 27.06.2012 01.07.2012
 Rámcová zmluva 237/2012/MI Hagard HAL Nitra - - 19.6.2012 19.6.2012
Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Ing. Michal Plenta - advokát
IČO: 37943324
- - 30.05.2012 30.05.2012
 Zmluva o poskytnutí finančných prostiriedkov MPSVaR Bratislava - - 21.5.2012 21.5.2012
Zmluva o dielo PERFEKTA s.r.o M.R.Štefánika 865 VV
IČO: 36685658
Dodávka a záručny servis horizontálnych žalúzií 3.590,40 € 23.04.2012 23.04.2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a.s., KE
IČO: 36211222
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 23.04.2012 23.04.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100735303ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 10.04.2012 10.04.2012
Dohoda-2012 Katedra SP FF UPJŠ v Košiciach Dohoda o odbornej praxi študenta 2.04.2012 2.04.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve - jedáleň č.1/2011 28.03.2012 28.03.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve- jedáleň č.10/2011 26.03.2012 26.03.2012
D7-2012 Dodatok k zmluve č.1/2009 188,89 € 23.02.2012 23.02.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve- jedáleň č.2/2011 20.03.2012 20.03.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve- jedáleň č.6/2011 20.03.2012 20.03.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve- jedáleň č.7/2011 20.03.2012 20.03.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve- jedáleň č.8/2011 20.03.2012 20.03.2012
Dohoda-2012

Katedra SP FF PU v Prešove

Dohoda o odbornej praxi študenta 19.03.2012 19.03.2012
D2-2012 Dodatok k zmluve č.60/2010 150,58 € 07.03.2012 07.03.2012
D6-2012 Dodatok k zmluve č.17/2009 129,24 € 07.03.2012 07.03.2012
D2-2012 Dodatok k zmluve č.74/2010 150,58 € 05.03.2012 05.03.2012
D4-2012 Dodatok k zmluve č.19/2010 257,89 € 05.03.2012 05.03.2012
D5-2012 Dodatok k zmluve č.2/2009 144,24 € 05.03.2012 05.03.2012
D5-2012 Dodatok k zmluve č.15/2009 236,87 € 05.03.2012 05.03.2012
D5-2012 Dodato
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100743060ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.07.2012 10.07.2012
203,72 € 05.03.2012 05.03.2012
D4-2012 Dodatok k zmluve č.2/2010 202,10 € 02.03.2012 02.03.2012
D2-2012 Dodatok k zmluve č.13/2012 194,94 € 02.03.2012 02.03.2012
D2-2012 Dodatok k zmluve č.54/2011 121,78 € 02.03.2012 02.03.2012
D2-2012 Dodatok k zmluve č.57/2010 150,58 € 02.03.2012 02.03.2012
D2-2012 Dodatok k zmluve č.68/2010 157,15 € 02.03.2012 02.03.2012
D3-2012 Dodatok k zmluve č.6/2011 151,43 € 02.03.2012 02.03.2012
D3-2012 Dodatok k zmluve č.7/2011 128,30 € 02.03.2012 02.03.2012
D3-2012 Dodatok k zmluve č.11/2011 202,93 € 02.03.2012 02.03.2012
D3-2012 Dodatok k zmluve č.31/2010 181,31 € 02.03.2012 02.03.2012
D3-2012 Dodatok k zmluve č.32/2010 125,81 € 02.03.2012 02.03.2012
D3-2012 Dodatok k zmluve č.50/2010 150,23 € 02.03.2012 02.03.2012
D3-2012 Dodatok k zmluve č.59/2010 129,24 € 02.03.2012 02.03.2012
D4-2012 Dodatok k zmluve č.4/2009 131,60 € 02.03.2012 02.03.2012
D5-2015 Dodatok k zmluve č.18/2010 184,40 € 02.03.2012 02.03.2012
D5-2012 Dodatok k zmluve č.19/2010 119,64 € 02.03.2012 02.03.2012
D5-2012 Dodatok k zmluve č.51/2010 129,84 € 02.03.2012 02.03.2012
D6-2012 Dodatok k zmluve č.49/2010 153,53 € 02.03.2012 02.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733585ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733570ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733567ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733587ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733562ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733579ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733568ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733563ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733583ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733559ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733581ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733573ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733564ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733576ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733560ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733569ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733566ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733580ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733584ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733582ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733578ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733577ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733575ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733574ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733572ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733571ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733565ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733561ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733548ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100733547ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 01.03.2012 01.03.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve- jedáleň č.15/2011 01.03.2012 01.03.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve- jedáleň č.5/2011 01.03.2012 01.03.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve č.12/2012 193,93 € 29.02.2012 29.02.2012
D1-2012 Dodatok k zmluve č.13/2012 193,93 € 29.02.2012 29.02.2012
D2-2012 Dodatok k zmluve č.14/2012 233,46 € 29.02.2012 29.02.2012
D3-2012 Dodatok k zmluve č.11/2011 203,94 € 29.02.2012 29.02.2012
D5-2012 Dodatok k zmluve č.6/2009 180,66 € 28.02.2012 28.02.2012
Zmluva a dodatok [PDF] Slovák Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 28.02.2012 28.02.2012
Zmluva a dodatok [PDF] Slovák Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 22.02.2012 24.02.2012
D4-2012 Dodatok k zmluve č.23/2010 214,14 € 16.02.2012 16.02.2012
D4-2012 Dodatok k zmluve č.40/2010 148,44 € 14.02.2012 14.02.2012
D1-2012 [PDF] Dodatok k zmluve č.14/2012 233,46 € 14.02.2012 14.02.2012
D2-2012 [PDF] Dodatok k zmluve č.9/2011 224,94 € 14.02.2012 14.02.2012
D4-2012 [PDF] dodatok k zmluve č.15/2009 192,77 € 09.02.2012 21.02.2012
D7-2012 [PDF] dodatok k zmluve č.38/2010 194,94 € 07.02.2012 21.02.2012
D4-2012 [PDF] Dodatok k zmluve č.41/2010 246,85 € 31.01.2012 31.01.2012
D7-2012 [PDF] dodatok k zmluve č.22/2010 100,44 € 31.01.2012 21.02.2012
D4-2012 [PDF] dodatok k zmluve č.41/2010 250,75 € 31.01.2012 21.02.2012
D1-2012 [PDF] dodatok k zmluve č.11/2011 203,94 € 31.01.2012 21.02.2012
14/2012 [PDF] zmluva o poskytnutí sociálnej služby - úprava podmienok 203,46 € 31.01.2012 21.02.2012
13/2012 [PDF] zmluva o poskytnutí sociálnej služby - úprava podmienok 193,93 € 31.01.2012 21.02.2012
Darovacia zmluva  Mgr. Ján Kuba Poskytnutie daru - SIM karty  - 29.01.2012  29.01.2012
12/2012 [PDF] zmluva o poskytnutí sociálnej služby - úprava podmienok 193,93 € 17.01.2012 21.02.2012
100729927ZoP [PDF] Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31,
042 91 Košice
IČO: 36599361
zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 06.02.2012 20.02.2012
100729743ZoP [PDF] Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31,
042 91 Košice
IČO: 36599361
zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 02.02.2012 20.02.2012
Zamestnávateľská zmluva [PDF] Wustenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17,
825 22 Bratislava 26
IČO: 31383408
životné poistenie zamestnancov 06.02.2012 15.02.2012
Dohoda [PDF] VaV Servis, s.r.o.
Masarykova č. 10,
080 01 Prešov
IČO: 36781878
kurz opatrovania 24.01.2012 31.01.2012
D5-2012 [PDF] dodatok k zmluve č.80/2010 172,09 € 19.01.2012 22.01.2012
D8-2012 [PDF] dodatok k zmluve č.3/2010 181,75 € 16.01.2012 16.01.2012
D5-2012 [PDF] dodatok k zmluve č.49/2010 211,67 € 16.01.2012 18.01.2012
D3-2012 [PDF] dodatok k zmluve č.19/2010 277,37 € 13.01.2012 15.01.2012

/tdmiddle

/a

 

Fotogaléria