Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod História, rozvoj a zmeny v ZPS

História ZPS

Tlačiť

Rozhodnutím obvodného úradu (vtedajšieho ONV) od 01.08.1982 sa zriadil Domov penzión určený pre dôchodcov, umiestnený na Sídlisku 1. mája č 73 vo Vranove nad Topľou.
Domov penzión sa od 01.01.1991 stal kombinovaným zariadením Domov dôchodcov – Domov penzión.
Od 01.01.2009 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách došlo k zmene na Zariadenie pre seniorov, s kapacitou 115 miest.
V roku 1984 bola dobudovaná kuchyňa s jedálňou.
V roku 1999 bola opravená aj keď nekvalitne strecha.
V rokoch 2011– 2013 z prostriedkov EÚ bola urobená komplexná rekonštrukcia objektov ZPS zameraná na:
- zateplenie objektu
- zabezpečenie bezbariérovosti
- výmenu všetkých okien a vstupných dverí
- rekonštrukciu elektroinštalácie inštalácie,
- výmenu podlahových krytín a dverí
- výmena výťahov
- rekonštrukciu kuchyne, práčovne a mangľovne

Po ukončení uvedenej rekonštrukcie boli z vlastných prostriedkov vykonané ďalšie menšie úpravy a to:
- oplotenie areálu so samozatváracou bránou
- rekonštrukcia pivničných priestorov na účelové miestnosti
- prepojenie ubytovacej a stravovacej časti objektov
- oprava a vyregulovanie vykurovacieho systému
- terénne úpravy okolia ZpS
- vybudovanie petangového ihriska a iné

 

Kontakt

Adresa:
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
09301 Vranov nad Topľou
Telefón:
Riaditeľ
0917379271
riaditel@zpsvranov.sk
Hospodárka-asistentka riaditeľa-archivárka
0574423538
hospodarka@zpsvranov.sk
Úsek odborných činností-zástupca riaditeľa
0574423538
0919218233-vedúca
opatrovatelky@zpsvranov.sk
Oddelenie opatrovateľských činností
0919218232
opatrovatelky@zpsvranov.sk
Oddelenie sociálnej práce
0919218231
socialny@zpsvranov.sk
Úsek vnútornej prevádzky
0574423538
prevadzka@zpsvranov.sk
Úsek stravovací
0574423538
stravovanie@zpsvranov.sk
Ekonóm-účtovník-personalista
0574423538
uctovnicka@zpsvranov.sk
 
MESTO – MESTSKÝ ÚRAD
www.vranov.sk