Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod


Štedrovečerná večera 24.12.2017

Tlačiť

DSC 0029

Ani tohto roku sa neprerušila milá tradícia spoločnej štedrovečernej večere klientov zariadenia s primátorom mesta. V spolupráci s občianskym združením Laudatio Seniorum n. f. sa podarilo spríjemniť vianočné chvíle klientom ZPS Vranov n. T.

Vďaka sociálnym pracovníčkam bola štedrovečerná večera podávaná v nádherne vyzdobenej jedálni. Perfektnou prácou opatrovateliek Márie Bakovej a Andrei Starigazdovej, ktoré spolu s klientmi pani Melničekovou, pani Demčákovou a pánom Mikulom pripravili krásny scenár a priebeh celej večere.

Servírovanie, obsluha a fotografovanie boli pod patronátom opatrovateľky Viery Daridovej a jej dcér. Vďaka kuchárkam Kvetoslavy Zelikovej, Danice Nussovej a ich pomocníčok Kvetoslavy Miškovičovej a Ľubice Antolovej bolo jedlo ako vždy výborné.

Na záver si klienti s primátorom spoločne zaspievali „Tichú noc" a pod stromčekom si našli hodnotné darčeky „od Ježiška".

 

Predvianočné vystúpenie 15.12.2017

Tlačiť

DSC 0148

Z iniciatívy honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku a novozvoleného poslanca VÚC Stanislava Obického dňa 15.12.2017 spríjemnili našim klientom predvianočné obdobie svojimi ľudovými rusínskymi piesňami umelkyňa Mária Mačošková – Marka, humorista Jožko - Jožka a trojčlenná dievčenská rómska skupina Sabrosa, ktorí rozveselili ich srdcia. Predvianočnú atmosféru umocnila aj operná speváčka Lívia Abaházi Nagy s krásnymi vianočnými piesňami. Počas celého vystúpenia pred očami klientov namaľoval dva krásne obrazy umelec pán Zoltán Nagy a tieto nakoniec venoval zariadeniu.

Vďaka pán Obický za nádherný umelecký zážitok.

 
Stránka 2 z 6