Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod


Zasadnutie Komisie bytovej a SS v zariadení pre seniorov 04.10.2017

Tlačiť

DSC 0201

Dňa 04.10.2017 sa konalo zasadnutie komisie bytovej a SS v zariadení pre seniorov, na ktoré prišli všetci členovia: Ing. Ján Lapčák – predseda komisie, JUDr. Lýdia Ondrušová – členka komisie, Ing. Peter Mihalka – člen komisie, Ing. Štefan Topľánsky – člen komisie, Mgr. Katarína Gáliková – tajomníčka. Riešili sa otázky ohľadom uskutočnených či budúcich plánov zariadenia, či je to zrealizovaný televízny signál Antik, prípadne požiadavky klientov na lavičky okolo zariadenia. Prijímatelia sociálnych služieb informovali o uskutočnených aktivitách, výletoch či kultúrnych programoch v zariadení. Hovorilo sa i o rozpočte na budúci rok a taktiež o tom, že sa neplánuje zvyšovanie poplatkov za sociálne služby i keď zmenou zákona budú zariadeniu chýbať nejaké peniaze. Na záver členovia komisie prisľúbili pomoc pri poskytovaní dotácií z MSÚ.

 

Stretnutie so študentmi Gymnázia 03.10.2017

Tlačiť

DSC 0133

Dňa 3.10.2017 klientov Zariadenia pre seniorov ako každý rok navštívili študenti Gymnázia vo Vranove nad Topľou. Podnetné stretnutie prebehlo v duchu zábavy, kde si študenti pripravili súťažné hry, hádanky a taktiež kultúrny program, ktorý mal veľkú odozvu u klientov Zps. Klienti taktiež predviedli svoje schopnosti a študentom na oplátku zaspievali a zarecitovali. Všetkým sa toto stretnutie s mladou generáciou veľmi páčilo.

 
Stránka 4 z 7